Očkování u dětí

01.01.2022 16:21

    

Očkování

Od ledna 2010 platí očkovací kalendář, podle něhož jsou všechny děti narozené po tomto datu očkovány tzv. hexavakcínou. Tato očkovací látka vytváří obranné látky proti tetanu, záškrtu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě typu B a hemofilovým infekcím. Je velmi dobře dětmi snášena, jen zcela výjimečně se může po očkování objevit neklid nebo zvýšená teplota.

Nový očkovací kalendář vypadá následovně:

  • Očkování proti TBC v porodnici bylo zrušeno k 1.11.2010.
  • Po 2. měsíci věku dítě dostává 2 dávky hexavakcíny v intervalu 2 měsíců. Třetí dávka by měla být aplikována kolem 12. měsíce věku. Současně, ve stejném schématu, se doporučuje očkovat děti proti pneumokokovým infekcím za úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
  • Po 13. měsíci věku následuje první očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, přeočkování po dovršení 5 let věku.
    Od roku 2008 je nově k dispozici vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím - viz níže.
  • V 5 letech přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli.
  • Mezi 10.-11.rokem se nově očkuje vakcínou Boostrix Polio, které chrání proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně a nahrazuje dosavadní očkování v této věkové skupině.
  • To je poslední očkování v dětském věku.

 

Nepovinná očkování

Některá z nepovinných očkování jsou hrazena zdravotní pojišťovnou

Plané neštovice - očkování se doporučuje zejména u dětí s výraznou poruchou imunitního systému, u dětí se závažnými projevy atopického ekzému, ale především u pacientů starších 10-13 let, kteří plané neštovice neprodělali - u adolescentů a dospělých mívá onemocnění planými neštovicemi závaznější průběh než u malých dětí.

Kromě dosud používaných očkovacích látek je nově k dispozici vakcína Priorix - Tetra. Tato očkovací látka vytváří protilátky proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím. Je vhodná pro děti od 15 měsíců věku, používá se místo očkování klasickou očkovací látkou (spalničky, zarděnky, příušnice - viz očkovací kalendář). Očkování Priorixem - Tetra není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Meningokoková meningitida -  existuje několik typů bakterií. V České republice se vyskytují typy B (obvykle způsobuje závažnější průběh onemocnění), typ A a C (méně invazivní typ), nejméně často typ W a Y. Na trhu jsou dostupné očkovací látky proti typu A,C,W a Y. Od r. 2012 je také k dispozici očkovací látky proti typu B. Toto očkování je vhodné především u kojenců a dětí do 2 let a školních dětí 14-16 let.

Pneumokoková onemocnění - očkování je vhodné u dětí do 5 let věku, které jsou často nemocné, především prodělaly opakované záněty středního ucha (alespoň 5x během jednoho roku). Pak je vhodné očkovací látku podat v co nejnižším věku.  K dispozici jsou dva typy vakcíny: Prevenar 13 a Synflorix.

Klíšťová encefalitida - doporučuje se očkovat v zimních měsících roku, základní jsou 3 dávky, přeočkování za 3-5 let.

Hepatitida A (formou samostatné očkovací látky) - vhodná pro děti, které jsou již naočkovány proti hepatitidě B (např.v hexavakcíně).

Chřipka - očkování proti chřipce je vhodné u dětí se závažným celkovým onemocněním, u jinak zdravých dětí není třeba.

Očkování proti papilomavirům -  pro dívky a chlapce ve věku 11 - 15 let (očkovat lze i později). Očkování sestává ze 2 dávek (0 - 6 měsíců). Toto očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění. Případný doplatech se řídí aktuálně platním číselníkem SUKLu.

Informace o vakcínám naleznete zde: https://www.ockovacicentrum.cz/cz/vakciny