Informovaný souhlas

14.03.2012 20:18

 

U dětí bude v souvislosti s poskytováním péče v některých případech nutný souhlas rodičů.

 

Zákon o zdravotních službách upravuje práva pacientů i informovaný souhlas. Pro poskytnutí zdravotních služeb bude (až na známé výjimky) vyžadován  informovaný souhlas pacienta. Souhlas s hospitalizací nadále bude muset být písemný. Některá pravidla pro informovaný souhlas se ale mění.

Souhlas v zastoupení

Zákon o zdravotních službách řeší jeden z problémů, který dosud vznikal u hospitalizovaných pacientů, kteří nemohli sami dát informovaný souhlas. Nově za ně bude moci udělit souhlas osoba, kterou k tomu předem pověří. Podle zákona o zdravotních službách to bude probíhat tak, že pacient při hospitalizaci určí, jaké osoby mají být informované o jeho zdravotním stavu a zároveň, jestli je některá z nich v případě potřeby oprávněná udělit za něj informovaný souhlas.

Souhlas dětí

Zvláštní pozornost si zaslouží nová úprava poskytování informovaného souhlasu u nezletilých. Ti mají právo na informace o svém zdravotním stavu v rozsahu, který odpovídá jejich rozumové vyspělosti. Starší 15 let mají až na výjimečné případy právo na informace v plném rozsahu. Informovaný souhlas ale za nezletilého pacienta poskytují jeho zákonní zástupci, obvykle rodiče. Pro dítě od 15 let mohou rodiče vystavit předem písemný souhlas, že se může rozhodovat o poskytnutí péče samo. U mladších se ale vyžaduje souhlas alespoň jednoho rodiče vždy. Pokud se ovšem jedná o zdravotní služby, které „mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života”, je nutný dokonce souhlas obou rodičů.Tak jako tak, vždy je potřeba zjistit názor dítěte (s ohledem na jeho věk a schopnost vyjadřovat se). Jeho názor se zaznamená do zdravotní dokumentace.

Právo blízkých na informace o infekci

Z druhé strany získají právo na informace lidé blízcí pacientovi, který má nějakou nebezpečnou infekční nemoc. Dosud měl pacient právo zcela zakázat informovat o svém zdravotním stavu. Nově bude ochrana zdraví stát nad zákazem poskytovat informace. Lidé, kteří s pacientem přícházejí do styku, budou mít právo se o riziku, které se jich dotýká, dozvědět.

Rozhodnout může i soudem určený opatrovník

Ze zákona rovněž vyplývá, že pokud nebude možné u vážnějších zákroků sehnat souhlas obou rodičů nebo pokud dítě bude mít na poskytovaný zákrok jiný názor než jeho rodiče a nebude přitom nebezpečí z prodlení, oznámí to lékař soudu. Ten pak ustanoví opatrovníka, který o zákroku rozhodne.