Přihlášky na střední školy a odborná učiliště

01.02.2015 09:13

Vážení rodiče,

podle Vyhlášky č. 79/2013 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, je povinen praktický lékař pro děti a dorost posoudit aktuální zdravotní stav uchazeče (celková prohlídka + vyšetření moče, pokud od poslední preventivní prohlídky uplynula doba delší jak 3 měsíce). Na základě tohoto vystaví lékař posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Na přihlášce ke studiu musí být dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. uveden

kód a název oboru vzdělávání, ke kterému je uchazeč o vzdělávání posuzován. Protože se jedná o časově náročný výkon, je třeba se k posouzení objednat.

Toto posouzení a prohlídka není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.