Ochrana osobních údajů

GDPR

23.04.2018 20:40
NFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ podle nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016o ochraně fyzickýchosob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních...