Specifika cestování dětí - rizika

02.08.2017 09:49

Cestování obecně patří k významným fenomenům současné moderní doby.

Cestování obecně patří k významným fenomenům současné moderní doby. Ale je třeba si uvědomit, že pobyt v novém společenském  a přírodním prostředí s neznámou florou i fanou může přinášet určitá zdravotní rizika. Těm lze vhodnou a včasnou prevencí účinně předcházet, anebo alespoň minimalizovat jejich dopad  na zdraví a živost cestovatele.

   Pro cestování s dětmi platí určitá pravidla: čím je dítě mladší, tím je riziko poškození zdraví vyšší. Znalost zdravotních rizik v místě pobytu s ohledem na specifika dětského organizmu a znalost možností způsobů prevence umožňují případným problémům účinně předcházet, nebo alespoň zmírnit jejich dopad na zdraví dítěte.

Specifika cestování dětí:

- Děti jsou vnímavější k infekcím - čím je dítě mladší, tím je riziko infekce a poškození zdraví vyšší. Děti obtížněji snáší nezvyklou stravu a po požití místních potravin nebo vody, ale i kvůli faktorům chování jim hrozí různé zažívací potíže až obávané gastroenteritidy, které mohou probíhat i dramaticky (zvracení, průjem, horečka, dehydratace). U nejmenších dětí  (do 6 měsíců) je nejlepší prevencí průjmů samotné kojení. U starších dětí platí zásada - pro vše používat pouze nezávadnou, zabezpečenou vodu, konzumovat pouze tepelně upravené potraviny, loupatelné ovoce, nekonzumovat potraviny od pouličních prodavačů apod.
- Děti obtížněji snáší vysoké teploty a vlhkost vzduchu a pobyt na sluníčku přináší riziko úpalu, úžehu. Nadměrné opalování - spálení je spojeno s dvojnásobným rizikem kožních nádorů v dospělosti.
- Děti obtížně snáší dlouhé cesty dopravními prostředky - pobyt v letadle - nižší tlak vzduchu, snížený obsah kyslíku, suchý vzduch, omezený prostor pro pohyb
- Děti jsou citlivější na změny nadmořské výšky - rychle dochází k rozvoji výškové nemoci
- Děti obtížněji snáší cizí prostředí, na které nejsou zvyklé - ztráta pocitu klidu a bezpečí. V neznámém, novém prostředí, kde je mnoho nových podnětů, snadněji dochází k úrazu.

Zásady pro cestování s dětmi:

Do 2 let dítěte         NE       exotické cesty, pobyt nad 1000 m.n.m.
Do 5 let dítěte         NE       endemické oblasti malárie, spavé nemoci atd.; cestování v
                                             rizikové sezoně (období dešťů, lokální epidemie, 
                                             země se zvýšeným rizikem teroristických útoků)
                                             dlouhodobé pobyty v zemích s nízkým hygienickým 
                                             standardem

 

Literatura: MUDr. Miriam Schejbalová, Ph.D.